اعطاء حکم کمیته محیط زیست

 

اعطا حکم کمیته محیط زیست دوچرخه

اعطا حکم کمیته محیط زیست دوچرخه توسط ریاست محترم فدراسیون دوچرخه سواری
جناب آقای قمری به مسئول جدید کمیته محمد علی معمارصادقی
ایشان نویسنده کتاب جامع دوچرخه کوهستان ایران
ریس هیئت دوچرخه شمال غرب تهران در کارنامه خود دارند

محیط زیست دوچرخه

لینک کانال تلگرام کمیته محیط زیست

https://t.me/bikezist

مطالب مشابه

به فروشگاه ما خوش آمدید امیدوارم که این مجموعه به شما در انتخاب بهتر کمک کند رد کردن